Ciljevi

CILJEVI

Energija ciljeva je važna.
Da li vi birate vašu svrhu,ciljeve,posao?

Ne?

Ovo se sigurno neće pozitivno odraziti na tvoj život. Da li rad u hitnoj pomoći ili urgentnom centru donosi pozitivnu energiju u život zaposlenih? Naprotiv.Još je gore kada znamo za koji novac ovi ljudi rade.

Evo nekih sugestija gde još da gledate ako tražite pozitivan ili negativan uticaj:
1. Vaši prijatelji i familija. Okružite se ljudima kakvi bi i
sami voleli da budete. Ovo može da bude teško jer zahteva napor da ih pronadjete.

Okružite se ljudima koji su pozitivni. Nemojte se družiti sa familijom ili prijateljima koji stalno jadikuju. U sluĉajuda se već nađete u tako glupoj situaciji, pokušajte da stvari preokrenete u pozitivnom smeru.

Ako želite da budete vitki, onda se družite sa vitkim ljudima. Posmatrajte šta oni rade, šta misle i govore i kako se hrane. Ako tražite ljubav nemojte je tražiti udruštvu takođe usamljenih prijatelja.

2. Medijiima imaju jak uticaj na narod. Televizija razmišlja umesto vas. Ona umeće vlatite slike u vaš um i utiĉe na vaše stavove i ponašanje. Zato pazite šta gledate. Ako gledate ubistva i povrede, horor i porno filmove, onda trpite jako negativan uticaj.

Novine su ista priĉa. Primetili ste da su stranice novina uglavnom ispunjene crnomhronikom i depresivnim priĉama. Ĉuli ste za izreku novinara „samo loša vest je dobravest“. To ih i ubija.

Probajte da bar nedelju dana ne slušate i ne ĉitate vesti. Videćete da ţivot ide dalje i da baš ništa niste propustili. Kao da je bitno šta je rekao predsednik ili ko je krao glasove u skupštini. Šta vi imate od toga?

3. I sami imate jak uticaj na sebe. Reĉi koje koristite da opišete sebe imaju jak uticaj na vas. Budite ljubazni prema sebi. Šta jedete i kako se hranite moţe biti indikator vašegstava prema sopstvenom biću. Takođe i vaš stil oblaĉenja, urednost i ĉistoća. Šta tek reći o pušenju, alkoholu i drogama. Ako usvojite da okolina utiĉe na vas, okruţite se lepotom i održavajte je
.
MALE STVARI
Nameru i afirmacije koristite da poploĉate put prema svakom, pa i najsitnijem detalju života. Pre nego što bilo šta uradite, zamislite rešenje unapred i uložite energiju u njega.
Ovo bi se moglo nazvati i prizivanjem trajne sreće u ţivot. Sreću ĉine male stvari ali uz uslov da se konstantno povoljno rešavaju. Recimo da vam treba mesto za parking tamo gde ga obiĉno nema. Pre nego što krenete zamislite prazno parking mesto baš ispred objekta gde idete. Uz malo vežbe ovo će poĉeti redovno da se ostvaruje.

Redovna vežba projektuje nameru. Vi traţite nešto i to vam se daje. Ovo piše i u svetim knjigama. Život vam uvek daje odgovor na zahtev.
Ljudi na nesreću dobijaju i ono što ne ţele. To je zato što nisu svesni svojih misli, a misaoni mehanizam im je zatrovan negativnim. Teško je izaći iz ovog zaĉaranog kruga. Rešenje ponavljam: pogledajte šta ste stvorili oko sebe i biće vam jasno kuda idu vaše misli.

Pokušajte da prostrete ispred sebe crveni tepih kuda kod da krenete.Pokušajte da zamislite uspeh u svemu pre nego što se on stvarno desi. Zamislite povoljno rešenje sastanka sa šefovima. Napunite se pozitivnom energijom pre nego što negde izađete. Recite sebi da ćete noćas sjajno spavati. Koristite ovaj princip preko celog dana i ništa osim lepih stvari vam se neće dešavati.

Ja bih to nazvao srećom!

Nema komentar

Pošaljite komentar