DVE TAJNE ZA OSTVARIVANJE SVAKOG CILJA

DVE TAJNE ZA OSTVARIVANJE SVAKOG CILJA
Da biste nešto ostvarili prvo morate da postavite cilj.
Ovo vam daje jasno usmerenje.
Ali postoje i dva koncepta koji će vam omogućiti da sigurno ostvarite svaki cilj.
________________________________
1.Nezainteresovanost.
Ako želite da nešto ostvarite morate da budete nezainteresovani za krajnji rezultat. Drugim reĉima, baš vas briga šta će biti na kraju.“Baš vas briga“ znaĉi da niste emocionalno vezani za cilj. Ovo je izuzetno važno.
Ako brinete za ostvarenje to znaĉi da imate nešto da izgubite. Ako posmatrate sa tog aspekta onda pružate priliku strahu da vam podmetne nogu. Strah je snažan motivator i lako će srušiti kreaciju vašeg nesvesnog.
Kad se strah javi onda poĉinjete da brinete i da previše analizirate situaciju. To vam je kao kad hoćete da komad mokrog sapuna zadržite u ruci tako što ćete ga jako stisnuti.
Ako hoćete da ga zadržite u ruci onda postupajte nežno.
Biti nežan sa svojim ciljevima znaĉi:
1. Izaberite ih.
2. Zapišite ih.
3. Napravite afirmacije i ponavljajte ih.
4. Analizirajte korake koje bi mogli preduzeti da ostanete na pravom putu.
5. Sledite te korake.
To je sve što je potrebno. Ako stalno analizirate šta se dešava znaĉi da brinete, a to nijedobro. Prestanite da brinete. Ako se bojite da bi neostvarenjem cilja nešto izgubili onda vam je fokus usmeren ka negativnom. Povećajte pažnju i posmatrajte koliko energije ulažete u brigu.
Zatim preokrenite stvari. Umesto o tome šta ćete izgubiti, razmišljajte o tome šta će te dobiti ako ostvarite cilj. Uostalom, kako moţete da izgubite nešto što
nemate?
________________________________
2. Misli moraju da podrže cilj.
Dok se cilj ne ostvari ne smete da dopustite negativnim mislima da se pojave. Blokeri mogu da budu vrlo uporni pa se potrudite.
Ne smete se ni sluĉajno boriti protiv negativnih misli nego ih samo jednostavnozamenite pozitivnim. Ovo zaista nije teško. Teže je da neprijatelja uoĉite i zato vežbajte povećanu pažnju. Podrška cilju putem misli je operacija od velike pomoći – ali to nisu nove afirmacije.
Na primer ako se fokusiramo na gubitak težine. Recimo da vam je cilj da pretrĉite ĉetiri kilometra svakog dana.
Podržite cilj ovakvim mislima:
„Ja sam dobar sportista“.
„Ja se opuštam dok trĉim“.
„Ja prosto letim dok trĉim“.
Pomislite da mnogo ljudi takođe trĉi svakog dana, pa zašto ne biste i vi. Ove misli koristite da zamenite one negativne ako se jave. U suprotnom nisu neophodne.
Zapamtite da su afirmacije naĉin da traţite nešto što želite. Kad tražite onda i dobijate. Neki ljudi kažu da vam to Bog odgovara. Kako god ga nazvali
– ovaj sistem radi. Kada imate jasan cilj vi ste posadili seme koje će proklijati. Ništa pod kapom nebeskom ne može da spreĉi realizaciju, jer se ništa ne može odupreti Univerzalnom Zakonu Privlačenja.
Možete samo da sabotirate sami sebe, iz ko zna kojih razloga. Ako se desi da ne dobijete to štoste tražili onda zavirite u vaš misaoni proces i izbacite misli koje vas odvlaĉe od cilja.
Nemoguće je ne dobiti ono što tražite!

Nema komentar

Pošaljite komentar