„SVETLOST JE DOŠLA“

Svetlost je došla. Ti si izlečen i ti možeš lečiti. Svetlost je došla. Ti si spasen i ti možeš spasavati. Ti si smiren i ti možeš doneti mir sa sobom, gde god da ideš. Nestali su tama,nemir i smrt. Svetlost je došla. Danas slavimo sretni završetak tvog dugog sna o nesreći. Sada više nema tamnih snova. Svetlost je došla. Danas počinje vreme svetlosti za tebe i za sve druge. To je nova era u kojoj se rodio novi svet. Tokom svog nestajanja, stari svet nije ostavio na novom svoje tragove. Danas vidimo različit svet zato što je došla svetlost. Naše će današnje vežbe biti sretne i u njima ćemo zahvaliti za odlazak starog i za početak novog. Nisu preostale nikakve senke starog da bi nam zamračile pogled i da bi nam sakrile svet koji nam nudi opraštanje. Danas ćemo prihvatiti novi svet kao ono što želimo videti. Daće nam se ono što želimo. Mi hoćemo da vidimo svetlost, svetlost je došla. Svoje duže vežbe posvetićemo gledanju na svet koji nam pokazuje naše opraštanje. To je ono što želimo videti i samo to. Naša usmerenost ka jednom jedinom cilju čini ostvarenje tog cilja neizbežnim. Danas nam pred oči izlazi realni svet sa radošću, kako bi smo ga mogli konačno videti. Dato nam je da vidimo sada da je svetlost došla. Danas ne želimo videti egovu senku na svetu. Mi vidimo svetlost i u njoj takodje vidimo Nebeski odraz kako se pruža duž sveta. Duže vežbanje započni saopštavanjem samom sebi radosne vesti o svom oslobodjenju :”SVETLOST JE DOŠLA.JA SAM OPROSTIO SVETU”.

Danas se ne zadržavaj na prošlosti. Sačuvaj potpuno otvoren um, opran od svih prošlih ideja i čist od svakog pojma koji si sam izgradio.Danas si svetu oprostio. Danas na njega možeš gledati kao da ga nikad ranije nisi video.Ti još ne znaš na šta on liči. Jedino što činiš jeste da čekaš da ti se on sam pokaže. Dok na to čekaš, polagano i vrlo strpljivo ponovi nekoliko puta: “SVETLOST JE DOŠLA. JA SAM OPROSTIO SVETU”.

Shvati da te tvoje opraštanje ovlašćuje da vidiš. Razumi da Sveti Duh nikada ne prestaje davati dar vidjenja onome ko oprašta. Veruj da neće to propustiti da učini ni sada.Oprostio si svetu. Onće biti s tobom dok posmatraš i čekaš. Pokazaće ti šta vidi istinsko vidjenje. To je Njegova Volja, a ti si se udružio s Njim. Strpljivo ga čekaj. Doći će On. Svetlost je došla. Ti si oprostio svetu. Kaži Mu da znaš da ne možeš omanuti zato što Mu veruješ. A samom sebi reci da čekaš sa izvešnošću da pogledaš na svet koji ti je On obećao. Od sada pa nadalje ti ćeš videti drugačije. Danas je svetlost došla. A ti ćeš videti svet koji ti je obećan od kada je započelo vreme i u kome je sigurno da će se vreme i završiti.

I kraće će vežbe, takodje, biti radosni podsetnici tvog oslobodjenja. Svakih četvrt sata podseti samog sebe da je danas vreme za posebno slavlje. Zahvali se milosrdju i Ljubavi Božijoj. Raduj se moći opraštanja koja potpuno leči tvoj vid. Budi uveren da je danas novi početak. Bez tame prošlosti u svojim očima, danas nećeš omanuti da vidiš. A ono što ćeš danas videti biće tako dobro došlo da ćeš današnji dan proširiti u večnost. Reci, onda: “SVETLOST JE DOŠLA. JA SAM OPROSTIO SVETU”. Ako bi kad došao u iskušenje, reci bilo kome ko izgleda da te vuče natrag u tamu: “SVETLOST JE DOŠLA. OPRAŠTAM TI”. Današnji dan posvećujemo vedrini koju ti Bog želi stalno.Ovu vedrinu sačuvaj u svojoj svesnosti samog sebe i danas je vidi svugde, dok slavimo početak tvog istinskog vidjenja i vidjenja stvarnog sveta, koji je došao da zameni svet bez opraštanja, za koji si mislio da je stvaran.“

Nema komentar

Pošaljite komentar